• Vaimne Tervis

  • Vaimne Tervis

  • Vaimne Tervis

  • Vaimne Tervis

  • Vaimne Tervis

  • Vaimne Tervis

Qvalitas võttis Eestis esimesena töötajate tervisekontrollide käigus kasutusele COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) nime kandva küsimustiku, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni poolt esile tõstetud ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu agentuuri poolt parimaks praktikaks tunnistatud meetod töötajate vaimse tervisega seotud terviseriskide avastamiseks ja parandamiseks.

Qvalitases kasutatakse antud meetodi kõige uuemat ja tänapäevasesse töökeskkonda sobivamat COPSOQ 3 ehk küsimustiku kolmandat versiooni, mida saab rakendada kõikide töölaadide ja ettevõtete puhul, suurusest ja sektorist olenemata.

Unikaalset testi on tõlgitud rohkem kui 25 keelde, mis võimaldab tulemusi ka erinevate riikide ja sektorite vahel võrrelda ning laiemaid järeldusi teha.

COPSOQ III kasutajasõbralikumaks kasutamiseks on Qvalitas koostöös Tallinna Tehnikaülikooli vanemlektori Liina Randmanni ja Meeletervise tööpsühholoogidega loonud küsimustikule e-toe, mis võimaldab küsimustikku täitnud inimesel koheselt teada saada tulemused.

Loodud süsteem tõlgendab vastaja tulemusi ning edastab ka lühikesed ettepanekud. Nii tulemused kui ettepanekud annavad töötervishoiuarstile esmase ülevaate visiidile saabuva töötaja töökeskkonna psühhosotsiaalsest seisundist, mis võib soodustada terviseprobleemide kujunemist.

Kõik testi läbinud töötajad saavad teada isikliku tulemuse, mis on nähtav üksnes töötervishoiu arstile. Kui piisav valim ettevõtte töötajaid on täitnud COPSOQ 3 küsimustiku, on Qvalitasel võimalik koostada töökeskkonna psühhosotsiaalsete riskide hindamine ning vajadusel nõuanded edasiseks nõustamiseks.

Küsimustik on eelkõige töötervishoiu visiidile suunduvatele patsientidele ja seda saab täita ainult iseteeninduskeskkonnas, on oluline märkida, et testi saab läbida ning töökeskkonna psühhosotsiaalseid riske hinnata ka töötervishoiu kontrolli väliselt eraldiseisva projektina.